Proteng

Proteng

Your Journey to a Fulfilling Life

Services

Career Coaching

Career Coaching

Transform your life and achieve your goals with professional and personalized support.

Proteng

Hasiaca látka HFC227ea (hepta floropropán) je skvapalnený plyn, ktorý sa pri vniká do atmosféry splyňuje. Hasiace účinky sú založené na chladiacom a antikatalytickom účinku. Hasivo odčerpáva teplo z horľavého súboru a zároveň vstupuje do reťazovej chemickej reakcie horenia a túto reakciu spomaľuje a zastavuje. Hasivo nie je toxické ani jedovaté, nemá karcinogénne ani mutagénne účinky.