Dobre vidieť

Your Journey to a Fulfilling Life

Poučné videá nielen pre deti

Dobre vidieť

Dobre vidieť

Dobre vidieť

Súbor poznatkov, ktoré je dobré ovládať.

Použitie hasiaceho prístroja

Unverzálný návod ako správne použiť hasiaci prístroj.

Ako správne hasiť? 

Inštruktážne video na účinky hasenia | SOŠ drevárska Zvolen.

Hasiaca deka na hasenie Elektromobilov   Zdroj: YouTube

Pozrite si ponuku našich produktov

Hasiace prístroje každého druhu vrátane slovenských značiek.

info-4

Povinná výbava v doprave

Hasiaci prístroj je povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:

  • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  • N2, N3, T, C a Ps je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1, 3 kg.

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Ako označiť podzemný hydrant

  1. Tabuľka na označenie podzemného hydrantu má tvar trojbokého hranola, ktorá má červenú farbu a rozmery 200 mm × 140 mm (výška × šírka). V tabuľke je umiestnené písmeno H bielej farby s rozmermi písmena 160 mm × 100 mm a šírkou čiar 25 mm.
  2. Tabuľka na označenie vzdialenosti podzemného hydrantu s rozmermi 70 mm × 140 mm. Je obrátená smerom k podzemnému hydrantu. Vzdialenosť sa uvádza v metroch s presnosťou na desatinu metra. Výška číslic je 40 mm.
  3. Tabuľka na označenie poradového čísla podzemného hydrantu s rozmermi 70 mm× 140 mm. Je obrátená smerom k podzemnému hydrantu. Výška číslic je 40 mm.
  4. Zvislá žrď.
  5. Podzemný hydrant.

Upozornenie: označenie môže byť vzdialené max. 6m od hydrantu