Ochrana pred požiarmi a
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochrana pred požiarmi a
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Dve oblasti, s ktorými sa každý z nás určite stretol. Jednoznačne najdôležitejšiu úlohu plnia v pracovnej oblasti, čo neznamená, že v súkromí tieto vedomosti a zručnosti nepotrebujeme.

Je dôležité venovať im zvýšenú pozornosť, čo je náročné na čas, vzdelávanie; sledovanie legislatívnych zmien a novelizácií právnych predpisov a noriem. Z tohto dôvodu Vám chceme zjednodušiť život poskytovaním komplexných služieb v daných oblastiach.

Protipožiarná ochrana

Naša firma je expertom v oblasti ochrany pred požiarmi. Ponúkame kompletné riešenia od konzultácií a návrhov až po inštaláciu a následnú údržbu. 

BOZP

V oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytujeme služby prostredníctvom  bezpečnostných technikov.

 

Maloobchodný predaj

„V maloobchodnom predaji ponúkame široký sortiment produktov ako hadicové navijaky, hydranty, polospojky, hadice, ventily a ďalšie.“

„V maloobchodnom predaji ponúkame široký sortiment produktov ako hadicové navijaky, hydranty, polospojky, hadice, ventily a ďalšie.“

Služby ktoré svojim zákazníkom ponúkame

Objavte naše komplexné služby, prispôsobené vašim potrebám. Od ochrany pred požiarmi po bezpečnostné školenia poskytujeme odborné riešenia pre vaše pokojné svedomie.

Protipožiarna ochrana

Protipožiarna ochrana

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Maloobchod

Predaj produktov, materiálov, zariadení

Školenie BOZP

Naše školenia a kurzy sú navrhnuté tak, aby pokrývali široké spektrum tém, vrátane správnej manipulácie s požiarnym materiálom, prevencie požiarov a správania sa v prípade núdzových situácií. S naším dôrazom na prax a bezpečnosť sme pevným základom pre vzdelávanie vašich zamestnancov a zabezpečujeme, že naša pracovná sila je kompetentná a dôveryhodná vo všetkých aspektoch BOZP.

Požiarné zariadenia

Hasiace prístroje

Požiarne zariadenia sú požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah.

Požiarnotechnické zariadenia sú – stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia (skratka SHZ), zariadenia na odvod tepla a splodín horenia a elektrická požiarna signalizácia (skratka EPS) vrátane hlasovej signalizácie požiaru (skratka HSP).